Welkom
bij Dorpshuis de Geist
 

Huisregels Dorpshuis de Geist

Algemene regels

* Alle aanwijzingen van medewerkers van dit dorpshuis, die verband houden met deze huisregels, 

   dienen direct te worden opgevolgd.

* Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugsbezit.

* Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven bij de bar.

* Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar.


Het is verboden:


* Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

* Wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikte kunnen worden in bezit te hebben.

* Diefstal of vernielingen te plegen.

* Goederen te verhandelen of te helen. ( gestolen goederen verkopen )

* Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

* Discriminerende opmerkingen te maken.

* Door woord en gebaar iemand seksueel te intimideren.

* Beledigingen te uiten. ( aantasten van iemands eer en goede naam )


Het is niet toegestaan:


* Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen en te gebruiken.

* Glaswerk mee naar buiten te nemen.

* Huisdieren mee naar binnen te nemen, hulphonden zijn wel toegestaan.


De toegang kan geweigerd worden:


* Wanneer u op een aanstootgevende manier gekleed bent.

* Wanneer u aangeschoten of dronken bent.

* Wanneer de toegang u eerder is ontzegd. ( ontzegging is gegeven )

* Wanneer u niet meewerkt aan controle op wapens en drugs.


Bij het plegen van misdrijven:


* Wordt u overgedragen aan de politie.

* Doen wij aangifte of dienen een klacht in.


Bij niet naleven van onze regels:


* Wordt u twee maal gewaarschuwd, bij niet opvolgen hiervan wordt u verwijderd en zal de toegang           ontzegd worden.

* Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.


Parkeren:


* Parkeren van voertuigen dient te geschieden in de daarvoor bestemde vakken.

* Fietsen kunnen gestald worden in de fietsenrekken, daarbij de ruimte voor doorgang vrij houden.


Klachten:


* Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de Geist. 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info